Fisheye Panorama View

เพื่อให้การเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่การเฝ้าระวังทั้งหมดในพื้นที่โล่งกว้าง กล้อง Fisheye แบบพาโนรามาแบบ 360° สามารถตรวจจับภาพได้ครอบคลุมโดยไร้จุดบอด อีกทั้งยังติดตั้งไมค์ภายในตัวกล้อง ทำให้สามารถมอนิเตอร์ทั้งภาพและเสียงได้ตลอดเวลา และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งได้