ระบบจดจำและวิเคราะห์ใบหน้าอัจฉริยะ (Face Recognition)

ระบบจดจำและวิเคราะห์ใบหน้าอัจฉริยะ Sunell

การจดจำใบหน้าสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ทางเข้าและทางออกของสถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สนามบิน พื้นที่สาธารณะต่างๆเพื่อจะติดตามผู้ต้องสงสัย หรือบุคคลต้องห้าม ซึ่งระบบจะตรวจสอบใบหน้าและส่งไปยังศูนย์ควบคุม ศุนย์ควบคุมจะตรวจสอบไปยังกล้องในจุดต่างๆแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเข้าไปตรวจสอบ เป็นต้น