ระบบควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่จอดรถ (ANPR/Carpark)

ระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ Sunell

การใช้งานระบบ LPR และระบบควบคุมการผ่าน เข้า-ออก (Access Control System) ในการอนุญาตให้รถสามารถผ่าน เข้า-ออก พื้นที่ที่เผ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น สถานที่ราชการต่างๆเพื่อสั่งงานไม้กั้นรถอัตโนมัติ, นับจำนวนรถ, ข้อมูลการเข้าออกของรถ และการสืบค้นข้อมูลแผ่นป้ายทะเบียนได้ง่ายและรวดเร็ว