รถตรวจตรานอกพื้นที่ (CCTV Mobile)

ระบบควบคุมการจราจรอัจฉริย ASD
  • กล้องวงจรปิดเคลื่อนที่ สามารภส่งภาพมายังศูนย์ควบคุมกลางได้
  • ศูนย์ควบคุมและสั่งการเคลื่อนที่ สามารถมอนิเตอร์กล้องในทุกพื้นที่ได้
  • มี Generator ผลิตไฟฟ้า และสื่อสารผ่านระบบไร้สาย สามารถทำงานเคลื่อนที่ได้ 100%

ระบบวิเคราะห์ภาพอัจฉริยะ ASD