ตู้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (Alarm/Emergency Box)

ตู้ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในพื้นที่ชุมชนหรือมีคนอยู่หนาแน่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุอาชญากรรม ทำให้ทางเจ้าหน้าที่สามารถทราบเหตุได้ทันที และเข้าระงับเหตุได้รวดเร็ว ลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้


กล้องวงจรปิด (CCTV) ASD
  • ปุ่มขอความช่วยเหลือ (Emergency Call)
  • พูด-คุยโต้ตอบได้ (2-way audio)
  • จอแสดงผลประชาสัมพันธ์ข้อมูล (Information Display)
  • กล้องวงจรปิด (CCTV)
  • เสียงประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ(Broadcast)