ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด Sunview สินค้าจาก Sunell

Sunell Professional Video Management Platform

รายละเอียด

Main Function
– Server/Client Based
– Face Recognition
– 1,000,000 Face Library
– Smart Search
– Multiple Screens
– Sunell Products Unified Management
– Data Statistics
– E-map

System Components
– Central Management Server
– Database Server
– Media Distribution Server
– Intelligent Analysis Server
– Client(PC/Mobile)

ดาวน์โหลดเอกสาร Specifiation ( ประเภทไฟล์ PDF, ขนาด 573KB)

QR Code

QR Code