S4-60642

2017/01/ASIT-19”Premium-Export-Rack..pdf

หมวดหมู่: Accessories

รายละเอียด

• 19” PREMIUM EXPORT RACK ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D –
1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Part 2, DIN 41494
• เป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อความสะดวกในการขนส่ง ทุกชิ้นส่วนผลิตด้วยความ
ปราณีตสามารถถอดแยกประกอบได้โดยสะดวก
• ผลิตขึ้นรูปจาก Electro-Galvanized Steel ความหนา 1.5mm. โดยเสายึดอุปกรณ์ (Mounting
Angle Pole), โครงตู้ (Frame Structure), ฐาน (Base) ทำจากเหล็กหนา 2mm. และฐานของ
ลูกล้อพร้อมขาตั้งใช้เหล็กหนา 3 mm.
• เสายึดอุปกรณ์ (Mounting Angle Pole) จำนวน 4 ต้น ออกแบบเป็นมุมรูปตัวซี (C-Shape)
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดอุปกรณ์ โดยขอบเสาทั้งสองด้านเจาะรูยึดอุปกรณ์ (Mounting
Hole) รูปสี่เหลี่ยมขนาด 7.0×7.0 mm. เสายึดอุปกรณ์สามารถปรับตำแหน่งเข้า-ออกได้เพื่อ
ความสะดวกและสวยงามในการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน พร้อมป้ายบอกระยะความสูงของ U
• ประตูหน้า(Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นอะคริลิคสีชาหนา 5 mm. ขอบประตู
ฝังครีบยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Camlock
ฝังเสมอหน้าตู้พร้อม Logo
• ประตูหลัง (Rear Door) เป็นประตูเหล็ก มีช่องระบายอากาศด้านล่างขนาด 34x23cm. เจาะรู
แบบแนวตั้งสลับลาย พร้อมแผ่นกรองฝุ่นที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ ด้านในมีโครงเหล็กกว้าง 70 mm. ยึดฝาประตูเป็นรูปตัว T เพื่อกันประตูพริ้ว และ
ขอบประตูฝังครีบยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ มีระบบ Security Locks ด้วย Master Key แบบ Cam Lock ฝังเสมอฝาหลัง
• บานพับประตู (Hinges) เป็น PVC ชนิดเหนียวพิเศษแบบ 3 ชิ้น ไม่ก่อให้เกิดสนิมและมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มาก โดยไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน
ขณะเปิด-ปิด และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการเปิด-ปิดประตูซ้ายขวาได้
• ฝาด้านข้าง (Slide Panels) เป็นเหล็กทึบ มีมือจับพร้อมกลอนสลักสปริง (Slide Latch) ด้านละ 2 ชุด ติดด้านบนของตู้เพื่อใช้ถอด-ใส่ฝาข้าง อีกทั้งยังมีระบบ
Security Locks ด้วย Master Key เหมือนประตูหน้า
• หลังคาด้านบนของตู้ (Roof Cover) สามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้ตั้งแต่ 1-6 ตัว โดยสามารถเลือกแผ่นพัดลมได้ทุกแบบ ได้แก่พัดลมเดี่ยว (1x4”)
หรือชุดพัดลม 2 ตัว (2x4” Fan Set) หรือชุดพัดลม 3ตัว (3x4”Fan Set)
• ฐานตู้ (Base) มีขนาดเท่าตัวตู้ เพื่อความแข็งแรงและมั่นคงของการรับน้ำหนัก ด้านล่างของฐานตู้เป็นแบบ 3 Parts Plinth มีช่องร้อยสายสัญญาณและสายไฟ
แบบบานสไลด์พร้อมฟองน้ำสีเทา (Slide Shutter) สามารถปรับเข้า- ออกเพื่อป้องกันสัตว์เล็ดลอดเข้าไปในตู้ และสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศได้อีกด้วย
• ขาตั้ง (Adjustable Pedestal ) ยึดติดกับชุดล้อ สามารถปรับขึ้น- ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา เป็นแบบปรับเอียงตามความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา
(Aligns on uneven surface ) และฐานขาตั้งทำจากวัสดุ ABS สีดำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื้น
• ลกู ลอ้ (Castor) เปน็ แบบแปน้ หมนุ 360 องศา (Swivel Plate) สะดวกตอ่ การเคลอื่ นยา้ ย ทำจากวสั ดุ Nylon Six สดี ำ สามารถรบั นำ้ หนกั Static load ได  100 Kgs/Castor
• สีของตู้เป็นสี New Shine Two-Tone (เทาขาว-เทาเข้ม) ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสีด้วยระบบ Electrostatic Powder Coatings เพื่อความเรียบเนียนและการ
ยึดเกาะของสีที่ยาวนาน สายกาวน์ (Earthling Kit) ประกอบด้วยสายทองแดง ขนาด 2.5mm. สีเขียวคาดเหลืองความยาว 18 cm. พร้อมหางปลา จำนวน 2 เส้น
เชื่อมโครงตู้เข้ากับประตูหน้า, ประตูหลัง ส่วนฝาข้าง 2 ข้าง มีสายกาวน์เขียวคาดเหลืองความยาว 13 cm. พร้อมขั้วต่อแบบ Sleeve จำนวน 4 เส้น ใช้ต่อสาย
กาวน์ เข้า-ออก ในกรณีที่ต้องเปิดฝาข้างเพื่อทำงาน
• ชุดน็อตสกรู (Screw Set) ประกอบด้วยสกรู (Screw), แป้นยึดตัวเมีย (Captive Nut), แหวนรองพลาสติกสีขาว(Plastic Washer) โดยสกรูและแป้นยึดตัวเมีย
ชุบด้วย Nickel และเกลียวมาตรฐานแบบ M6
• ผลิต (Manufacture) โดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO 14001
• ส่งมอบพร้อมกุญแจแบบ Master Key จำนวน 3 ดอก, และชุดน็อตสกรูตามจำนวน U ของตู้

ดาวน์โหลดเอกสาร Specifiation ( ประเภทไฟล์ PDF, ขนาด 222KB)

QR Code

QR Code