ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด Inview 2.5 สินค้าจาก Sunell

Software(common/Inview 2.5)

รายละเอียด

ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด Inview  2.5 สินค้าจาก Sunell

ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด Inview  2.5 สินค้าจาก Sunell

Inview2.5 Smart security management system integrated video surveillance and alarm services that for government,business,civilsystem needed, It can achieve video surveillance, mobile surveillance, intelligent video analysis surveillance and more solutions. It integrated access control systems, alarm systems, POS system to provide customized product solutions for users.

Inview 2.5 System based on a simple and convenient design concept, give full consideration to user for installation,configuration and application requirements, it adopts embedded and industrial design ideas, multiple modauls can be freely combined, flexible configuration to meet all kinds of security video surveillance systems. It could be widely used infinance, telecommunications, justice, traffic, transportation, education, electricity, military, enterprise groups, intelligent buildings, and other industries.

– Camera Multi-stream in live view, playback
– Flexible Recycle Mechanism
– Dual Password Validation
– Mobile Client
– Auto Backup & Auto-Load Balance
– Duplicate Camera
– Fisheye De-warp
– Multiple motion
– Alarm Action
– Remote live viewe
– E-map

QR Code

QR Code