ย้ายช่องที่ใช้ต่อกล้องวงจรปิดด้านหลังเครื่องบันทึกภาพโดยย้ายพร้อมกับ Balun ชุดเดิม ถ้าหากสลับ ช่องแล้วภาพติดปัญหาอาจจะเกิดจากเครื่องบันทึกภาพ เสียไปบางช่อง และลองย้ายช่องที่ภาพติดปกติ มาเสียบกับช่องที่ภาพไม่ติดอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องบันทึกภาพเป็นสาเหตุของปัญหาใช่หรือเปล่า โดยย้ายพร้อมกับตัว Balun ทั้งชุด

ทำการสลับสายแลนหลังเครื่องบันทึกภาพ โดยการนำสายแลนของช่องเกิดปัญหาย้ายไปเสียบกับ Balun ตัวอื่นของช่องที่มีภาพปกติดูว่าภาพติดหรือไม่ ถ้าภาพติด ปัญหาอาจเกิดจาก Balun หลังเครื่องบันทึกภาพเสีย

ลองสลับ Balun ด้านที่ติดกล้องวงจรปิด โดยการนำ Balun ของกล้องวงจรปิดที่ภาพติดเป็นปกติ ไปลองเปลี่ยนโดยถอด Balun ของกล้องวงจรปิดที่มีปัญหาออกแล้วนำตัวที่เป็นปกติมาใส่แทนอันเดิม แล้วเช็คดูว่าภาพติดหรือไม่

5. ภาพดับหรือไม่มีภาพทุกกล้อง ทุกช่วงเวลา ปัญหานี้ส่วนใหญ่จะเกิดจาก Power Supply หรือ Adapter กล้องวงจรปิดเสีย คือไม่สามารถจ่ายไฟเลี้ยงได้เลยทำให้กล้องวงจรปิดดับลงทุกกล้อง

6. ภาพเบลอ เกิดจากโฟกัสเคลื่อน เลนส์ไม่ได้ล็อค หรือถ้าไม่แน่น ให้ปรับโฟกัสหน้ากล้องวงจรปิด ลองหาจุดที่ชัดที่สุด แล้วค่อย ๆ หมุนน็อตให้แน่น แต่ถ้าเป็นกล้องอินฟาเรดจะต้องถอดฝากระจกด้านหน้า เพื่อทำการปรับโฟกัสของเลนส์ สำหรับอีกกรณีกล้องอินฟาเรด คือกล้องวงจรปิด ระบบ IR (อินฟาเรด) กลางวันชัด กลางคืนมัวมองไม่เห็นภาพเป็นฝ้า (ปกติกลางคืนจะเป็นภาพขาว-ดำ)