อุปกรณ์ Media Converter WDM 2 Port RJ45 รุ่น ASIT-100WDM RJ45

6,250 ฿

WDM Media Converter 2 Port RJ45 รุ่น ASIT-100WDM RJ45

รายละเอียด

อุปกรณ์ Media Converter WDM 2 Port RJ45 รุ่น ASIT-100WDM RJ45

อุปกรณ์ Media Converter WDM 2 Port RJ45 รุ่น ASIT-100WDM RJ45

Media Converter มันก็คืออุปกรณ์ใช้แปลงรูปแบบของการส่งสัญญาณจากสาย Fiber optic มาเป็นสาย LAN เพราะสาย LAN มีความยาวสูงสุดได้แค่ 100 เมตร แต่ถ้าอยากให้ยาวกว่านั้นต้องใช้ Media Converter แล้วใช้สาย Fiber แทน จะสามารถไปได้อย่างต่ำก็ 2 กิโลเมตร หรือมากกว่านั้น

คุณสมบัติ

1. Complies with 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX standards.
2. Provide one SC fiber connector and one RJ-45 connector.
3. Auto negotiation of dupllex mode on TX port.
4. Auto negotiation of 10/100Mbps and auto MID/MID-X for TX port.
5. Provide switch configuration of Half-Duplex / Full-Duplex transfer mode for FX port.
6. Adopts WDM technology, transmitting and receiving data on one single fibe
7. Extend fiber distance up to 20-60km

ดาวน์โหลดเอกสาร Specifiation ( ประเภทไฟล์ PDF, ขนาด 1.58MB)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ASIT ผลิต และ จำหน่าย อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด CCTV Network PoE Switch Media Converter สายนำสัญญาณ สายเคเบิ้ล Cable Rg6,11,59,58 ตู้แร็คคาร์บิเนต  Rack Cabinet Server Rackสำหรับใส่อุปกรณ์สื่อสาร Fiber Optic Cable เครื่องมือช่างอุปกรณ์ติดตั้งและสินค้าสั่งทำพิเศษ (Made to order) ได้คุณภาพ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อวางระบบ Computer Network ครอบคลุมระบบการใช้งานในทุกรูปแบบ

รองรับระบบงาน Soloution
เรามุ่งหวังให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความเหมาะสมในทุก Soloution ไม่ว่าจะเป็น ติดตั้งกล้องวงจรปิดใน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สนามกีฬา โรงงาน ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สถาบันการเงินต่างๆ เจ้าของโครงการ เจ้าของกิจการ รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน

Security Industry Trage
According to the planning of the National Development and Reform Commission, the Ministry of Public Security and other ministries and commissions, by 2020, the public security video surveillance construction network application of “global coverage, network-wide sharing, full-time availability, and full-process control” will be basically realized,and public security prevention and control and traffic optimization will be strengthened. Significant results have been achieved in terms of service city management and innovative social governance.

Smart power plant network solution
ONV Optical Networks considers its power scenario to provide power plant customers with minimalist, safe and reliable network solutions to achieve safe, economical and efficient operation of the power plant. In order to further improve power distribution efficiency, distribution reliability, service level, and information interaction, local power grids are built around key links such as power generation, transmission, substation, power distribution, electricity use, dispatch, and informatization, etc. The construction of “distribution automation” and “electricity information collection”

Video Convertor    ปกรณ์แปลงสายแลน UTP เป็น BNC   อุปกรณ์กระจายสัญญาณเน็ตเวิร์ค Network   ระบบขยายสัญญาณมีเดียคอนเวอเตอร์ Convertor   CCTV IT Network Equipmen

QR Code

QR Code