อุปกรณ์ป้องกันลดสัญญาณรวบกวนภาพกล้องวงจรปิด CCTV รุ่น ASIT-210

300 ฿

ตัวลดสัญญาณรบกวนกล้องวงจรปิด รุ่น ASIT-210

รายละเอียด

อุปกรณ์ป้องกันลดสัญญาณรวบกวนภาพกล้องวงจรปิด CCTV รุ่น ASIT-210

อุปกรณ์ป้องกันลดสัญญาณรวบกวนภาพกล้องวงจรปิด CCTV รุ่น ASIT-210

อุปกรณ์ลดสัญญาณรบกวนสาย RG6 อุปกรณ์ป้องกันสัญญาณรวบกวนภาพกล้องวงจรปิดCCTV
สามารถแก้ปัญหาภาพล้มภาพลายได้ ใช้ลดสัญญาณรบกวนในบริเวณที่กล้องต้องเดินผ่านสายไฟแรงสูงหรือผ่านเครื่องจักรต่างๆ ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากบริเวณดั่งกล่าวจะมีคลื่นสนามแม่เหล็กสูง ดังนั้นจึงทำให้กล้องวงจรปิด เกิดภาพล้มภาพลาย

รายละเอียดสินค้า รุ่น ASIT-210
1. อุปกรณ์ลดสัญญาณรบกวนสาย RG6
2. น้ำหนัก 100 กรัม

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวน
เทคโนโลยีการลดสัญญาณรบกวนอัจฉริยะ (intelligent Dynamic Noise Reduction – iDNR)
เทคโนโลยีที่ประหยัดค่าใช้จ่าย เทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่พบได้ในกล้อง Bosch HD และ Megapixel IP สามารถ ลดความต้องการเกี่ยวกับเน็ตเวิร์คแบนด์วิธและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ตามมา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ยังรักษาคุณภาพภาพและความละเอียดระดับ สูง อย่างไรก็ตาม คุณภาพเหล่านี้ก็มาพร้อมค่าใช้จ่าย จุดที่ดีที่สุดในการลดค่าใช้จ่าย เหล่านี้ก็คือ ซึ่งอยู่ในตัวกล้อง และที่จุดนี้เอง Bosch ใช้หลากหลายกรรมวิธีเพื่อลด ปริมาณข้อมูลขณะที่ยังรักษาคุณภาพของภาพในระดับสูง

ข้อสำคัญในการลดสัญญาณรบกวน
สัญญาณรบกวนเป็นรูปแบบสุ่มของพิกเซลที่ปรากฏในภาพ สัญญาณรบกวนของภาพ เป็นผลพลอยได้ที่ไม่พึงประสงค์จากการจับภาพ และเป็นปัจจัยที่อันตรายที่สุดในการ ขัดขวางกระบวนการเข้ารหัส ซึ่งเป็นปัจจัยโดยตรงที่นำไปสู่อัตราการส่งข้อมูลที่มาก เกินจริงสำหรับภาพที่ได้ กล้อง Megapixel จะเกิดสัญญาณรบกวนได้ง่ายเนื่องจากพิก เซลที่เซนเซอร์จะมีขนาดเล็กกว่าและไม่สามารถรวมแสงได้มากนักซึ่งจำเป็นต้องมีการ ขยายสัญญาณเพิ่มเติมและก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน
iDNR จะใช้การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ระดับแสงในฉาก และระดับที่ผู้ใช้ตั้งค่าไว้ เพื่อควบคุมการลดสัญญาณรบกวนเชิงพื้นที่และเชิงเวลา อัลกอริธึมขั้นสูงของ iDNR สามารถลดอัตราการส่งข้อมูลและความต้องการด้านพื้นที่จัดเก็บลงได้มากถึง 50 เปอร์ เซ็นต์ ในบางฉากโดยไม่ลดคุณภาพของวิดีโอ

การเปลี่ยน iDNR ให้เป็นการประหยัดแท้จริง
การประหยัดที่ได้มาจาก iDNR นั้นสามารถคำนวณได้ง่าย ในการทดสอบของเรา การลด อัตราการส่งข้อมูลนั้นแสดงการประหยัดสูงสุด 62 เปอร์เซ็นต์ ในหนึ่งตัวอย่างซึ่งสามารถ นำไปเชื่อมโยงได้โดยตรงกับการประหยัดที่เกิดขึ้นในค่าใช้จ่ายด้านการจัดเก็บ


แนะนำวิธีแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบเบื้องต้น

ถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบกล้อง CCTV เกิดขึ้นเมื่อหมดประกันจากผู้ติดตั้งแล้ว เมื่อเกิดปัญหาเราอาจหาวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ หรือในระหว่างที่ช่างยังไม่มา ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น ก็คงคล้ายกับปัญหาที่ได้เคยแนะนำให้ ควรตรวจสอบกับการติดตั้งของช่างนั้นเอง ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจทำการแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองดังนี้

การแก้ปัญหาภาพดับ หรือไม่มีภาพ
ในกรณีที่ภาพดับหรือดับเป็นบางกล้อง ทุกช่วงเวลา ปัญหานี้สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ อยากให้ลองตรวจสอบจุดเชื่อมต่อต่างๆว่าหลวมหรือเกิดการหลุดหรือไม่ จากนั้นทำการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกล้องวงจรปิด โดยการสลับอุปกรณ์กับกล้องวงจรปิดที่เป็นปกติ เพื่อหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหาแท้จริงหรือหากปัญหายังคงไม่หายไป จึ่งค่อยเริ่มขั้นตอนการตรวจสอบดังต่อไปนี้

1. สลับสายสัญญาณหลังเครื่องบันทึกภาพ โดยการนำสายของช่องที่มีปัญหา ย้ายไปเสียบกับ ช่องอื่นของช่องที่มีภาพปกติว่าภาพติดหรือไม่ ถ้าภาพติดปัญหาอาจจะเกิดจาก Portหลังเครื่องบันทึกภาพเกิดการเสียหาย
2. กรณีที่ย้ายช่องแล้วภาพยังไม่ติด อาจเกิดจากปัญหาของตัวกล้อง Adaptor หรือสายสัญญาณภาพ กล้องนั้น ๆ

วิธีแก้ปัญหาภาพเบลอ
อาจเกิดจากโฟกัสเลนส์เกิดการเคลื่อนเนื่องจากไม่ได้ทำการล็อค หรือไม่แน่น การแก้ปัญหาง่ายๆ ในเบื้องต้น ก็คือ ปรับโฟกัสหน้ากล้อง CCTV ใหม่ โดยหาจุดที่ชัดที่สุดที่จอมอนิเตอร์ จากนั้นจึงหมุนล็อคให้แน่นและอย่าหมุนแน่นเสียจนเกิดความเสียหาย แต่หากเป็นกล้อง CCTV แบบอินฟราเรด จะต้องถอดฝากระจกด้านหน้า เพื่อทำการปรับโฟกัสของเลนส์ ซึ่งอาจจะต้องเป็นช่างผู้ชำนาญการเป็นผู้ทำ หรือหากเป็นอีกกรณีหนึ่งสำหรับกล้อง CCTV แบบอินฟราเรด ปัญหานั้นก็คือ กลางวันชัด กลางคืนมัว มองไม่เห็น หรือภาพแสดงออกเป็นฝ้าโดยเฉพาะในโหมดขาว-ดำ เมื่อหมดแสงในยามคืน อาจแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ดังนี้
1. เช็คดูบริเวณหน้ากล้องว่ามีวัตถุใดกีดขวางการสะท้อนของอินพาเรดหรือไม่ เช่นใยแมงมุม หรือวัตถุต่าง ๆ
2. ใช้มือปิดเซ็นเซอร์ไว้แล้วดูว่าหลอดอินฟราเรดทำงานหรือไม่ โดยปกติจะเห็นเป็นไฟสีแดงที่หลอด LED

แก้ปัญหาภาพลางๆ มืดบางครั้งจะเป็นสีดำ
กรณีนี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางด้านจุดเชื่อมต่อต่างๆ ของระบบ กล้อง CCTV อาจจะเกิดอาการหลวมหรือไม่แน่น เช่น หัว BNC จึงควรตรวจเช็คทั้งสองด้าน คือ ด้านตำแหน่งที่ติดกล้องวงจรปิดและจุดที่วางเครื่องบันทึกภาพ หรือหัว BNC ที่ต่อกับเครื่องบันทึกภาพ และหัว BNC ที่ต่อกับกล้อง CCTV

แก้ปัญหาภาพชัดตอนกลางวัน
การแก้ปัญหาภาพชัดตอนกลางวัน แต่กลางคืนมืดสนิทหรือไม่มีภาพเลย ปัญหานี้อาจเกิดจากสาเหตุที่กล้อง CCTV ที่มีอินฟราเรด ใช้กำลังไฟมากเกินไปในช่วงกลางวัน เมื่อต้องมีกำลังไฟเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น เพื่อจ่ายให้กับหลอดอินฟราเรดให้สามารถเห็นภาพในที่มืดได้ เช่นนั้นหาก Adapter หรือ Power Supply มีปัญหาทำให้กำลังไฟที่จ่ายไปให้กล้อง CCTV กลับน้อยลงกว่าปกติ จึงทำให้กล้อง CCTV ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณได้เต็มที่ตามปกติ

หรืออาจเป็นอีกกรณีหนึ่ง ในกล้อง CCTV ที่ไม่มีอินฟราเรด ปัญหาอาจเกิดแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบการรับภาพของกล้อง CCTV เช่น รุ่นมาตรฐานไม่สามารถจับภาพได้ ในตอนแรกที่ติดตั้งอาจมีแสงเพียงพอในการทดสอบ เมื่อแสงน้อยลงจึงทำให้กล้อง CCTV รุ่นดังกล่าวไม่สามารถจับภาพได้ชัด นอกจากนี้กล้อง CCTV ที่ไม่มีอินฟราเรดในแต่ละรุ่น เช่น กล้อง CCTV แบบเดย์ไนท์ เป็นต้น จะมีคุณสมบัติระบุไว้ที่ตัวอุปกรณ์ว่า สามารถมองเห็นในที่มืดได้ในระดับใดโดยมีหน่วยเป็น Lux ซึ่งแน่นอนว่า หากเป็นกล้อง CCTV แบบอินฟราเรดนั้น จะสามารถมองเห็นในที่มืดได้ในค่า 0 Lux ดังนั้นยิ่งค่าน้อยก็สามารถมองในที่มืดได้มากขึ้น

วิธีดูแลรักษากล้องวงจรปิด CCTV
การดูแลรักษากล้อง CCTV เป็นเรื่องสำคัญพอๆ กับการเฝ้าระวังและสอดส่องดูแลพื้นที่เป้าหมาย เช่นนั้น การดูแลรักษาระบบ CCTV อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง ย่อมเป็นการยืดอายุการใช้งาน และที่สำคัญทำให้เรามั่นใจได้ว่า ระบบ CCTV ของเราพร้อมใช้งานในพื้นที่เป้าหมายอยู่เสมอ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นระบบก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง ดังนั้นการดูแลรักษาจึงมีอยู่ไม่กี่ขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่างๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น
2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้องและสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้องได้ หากมีฝุ่นเกาะที่หน้าเลนส์ของกล้อง เราแนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดที่หน้าเลนส์

โปรแกรม cctv และการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณผ่านสื่อกลาง ข้อมุลที่ใช้งานอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชนิดใดไม่สามารถส่งผ่านระบบสื่อสารได้โดยตรง จำเป็นต้องแปลงเป็นสัญญาณเพื่อพร้อมที่จะส่งผ่านสื่อกลางของระบบสื่อสารไปยังปลายทางที่ต้องการต่อไป เช่น ภาพจากระบบ CCTV กล้องวงจรปิด สู่ เครื่องบันทึก จากข้อมูลข้างต้นทำให้ทราบว่าข้อมูล และ สัญญาณ มีความหมายแตกต่างกัน โดยความหมายของข้อมูลก็คือ สิ่งที่มีความหมายในตัว

ข้อมูลดิจิตอลและสัญญาณดิจิตอล (Digital Data and Digital Signals)
มีรูแบบของระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม เป็นการเปลี่ยนสัญญาณในลักษณะก้าวกระโดด ข้อดีของสัญญาณดิจิตอล คือ สามารถสร้างสัญญาณขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าสัญญาณแอนะล็อกและมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า สามารถจำแนกระหว่างข้อมูลกับสัญญาณรบกวน สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ยึดระยะทางในการส่งข้อมูลดิจิตอลจะเรียกว่า   เครื่องทวนสัญญาณ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ Regenerate สัญญาณที่ถูกลดทอนลงให้คงรูปเดิมเหมือนต้นฉบับ ทำให้สามารถส่งทอดสัญญาณออกไปบนระยะทางที่ไกลขึ้นได้ สัญญาณรบกวนที่ปะปนมากับข้อมูล ถึงแม้จะสามารถใช้อุปกรณ์กลั่นกรองสัญญาณเพื่อช่วยให้สัญญาณมีคุณภาพ รวมถึงลดความเบาบางของสัญญาณรบกวนลงได้ แต่หากสัญญาณรบกวนมีปริมาณสูงมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลได้ทั้งสิ้น

อุปกรณ์เสริมกล้องวงจรปิดราคาส่ง CCTV Accessories   ร้านขายส่งเครื่องมือช่างกล้องวงจรปิด   อุปกรณ์ลดสัญญาณรบกวนสาย RG6   อุปกรณ์ลดสัญญาณรบกวนภาพ  อุปกรณ์ส่งสัญญาณ

QR Code

QR Code