อุปกรณ์ขยายสัญญาณจำนวนช่อง สาย RG6 1 ช่อง ออก 2 ช่อง รุ่น ASIT-102T/R

4,500 ฿

2Channel HD 1080P Coax Video Multiplexer รุ่น ASIT-102T/R

รายละเอียด

อุปกรณ์ขยายสัญญาณจำนวนช่อง สาย RG6 1 ช่อง ออก 2 ช่อง รุ่น ASIT-102T/R

อุปกรณ์ขยายสัญญาณจำนวนช่อง สาย RG6 1 ช่อง ออก 2 ช่อง รุ่น ASIT-102T/R

เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ (VIDEO) ใช้สำหรับส่งสัญญาณภาพจากกล้องวงจรปิด หรือแหล่งจ่ายสัญญาณภาพวีดีโอ ทำหน้าที่ปรับ สโลปพร้อมกับขยายสัญญาณภาพ ตา คาวมยาวของสายที่ใช้ทำให้สัญญาณภาพที่ได้ปลายทางคมชัดเท่าสัญญาณภาพต้นทาง คุณภาพของสัญญาณ VDO จะไม่ลดลงซึ่ง ต่างกับวีดีโอแอมปีทั่วไปที่ปรับขยายสัญญาณได้แต่คุณภาพของสัญญาณภาพาจะลดลง

ดาวน์โหลดเอกสาร Specifiation ( ประเภทไฟล์ PDF, ขนาด 594KB)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Balun (บาลัน)  คืออะไร
บาลัน คือ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นอุปกรณ์ที่ ไม่ต้องการไฟ และไม่มีการขยายสัญญาณ ศัพท์ทางช่างเรียก ชนิดนี้ว่า ชนิด passive โดยมีลักษณะเป็นหม้อแปลง อีกชนิดเรียกว่า active balun ซึ่งต้องต้องการไฟเลี้ยง เพื่อทำให้มีแรงส่งสัญญาณได้ไกลขึ้น โดยมีลักษณะเป็นหม้อแปลง ทำหน้าที่เป็นแปลง ระหว่าง ระบบสมดุล ( balanced ) กับ ระบบไม่สมดุล (unbalanced)

ลักษณะการทำงานของตัวบาลัน (Balun) จะเป็นการรับ DATA จากตัวกล้องวงจรปิด  ซึ่งเป็นสัญณาณอะนาล็อค ตัวบาลันจะทำการแปลงสัญณาณอะนาล็อคเป็นสัญณาณดิจิตอล และบาลันอีกตัวก็แปลงจากสัญณาณดิจิตอลเป็นสัญณาณอะนาล็อคอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าเครื่องบันทึก ซึ่งคุณสมบัตินี้เองที่สายแลนสามารถป้องกันสัญณาณรบกวนได้ เหมือนสาย RG ที่มีซีล (Shield)

การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยสายแลน และ บาลันนั้นสามารถเดินสายได้ทั้งในอาคาร นอกอาคาร ช่วยประหยัดกว่าการใช้สาย RG ลดต้นทุนได้ถึง 20% สามารถเดินสายได้ไกลตั้งแต่ 400 m.-2400 m. แล้วแต่ชนิดของตัวบาลัน ป้องสัญณาณรบกวนจากภายนอกได้ดี ระยะทางไม่เกิน 400 m. ไม่ต้องมีไฟเลี้ยง (ถ้าเดินไกลมากว่า 400 m. จะใช้บาลันที่มีไฟเลี้ยงหรือ Balun Active) ถ้าเดินร้อยสายจะใช้ท่อน้อยและใช้ท่อที่มีขนาดเล็ก ทำให้การเดินสายกล้องวงจรปิดดูเรียบร้อยขึ้น

ASIT ผลิต และ จำหน่าย  อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด CCTV Network PoE Switch Media Converter สายนำสัญญาณ สายเคเบิ้ล Cable Rg6,11,59,58 ตู้แร็คคาร์บิเนต  Rack Cabinet Server Rackสำหรับใส่อุปกรณ์สื่อสาร Fiber Optic Cable เครื่องมือช่างอุปกรณ์ติดตั้งและสินค้าสั่งทำพิเศษ (Made to order) ได้คุณภาพ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อวางระบบ Computer Network ครอบคลุมระบบการใช้งานในทุกรูปแบบ

รองรับระบบงาน Soloution
เรามุ่งหวังให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความเหมาะสมในทุก Soloution ไม่ว่าจะเป็น ติดตั้งกล้องวงจรปิดใน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สนามกีฬา โรงงาน ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ สถาบันการเงินต่างๆ เจ้าของโครงการ เจ้าของกิจการ รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน

Security Industry Trage
According to the planning of the National Development and Reform Commission, the Ministry of Public Security and other ministries and commissions, by 2020, the public security video surveillance construction network application of “global coverage, network-wide sharing, full-time availability, and full-process control” will be basically realized,and public security prevention and control and traffic optimization will be strengthened. Significant results have been achieved in terms of service city management and innovative social governance.

Smart power plant network solution
ONV Optical Networks considers its power scenario to provide power plant customers with minimalist, safe and reliable network solutions to achieve safe, economical and efficient operation of the power plant. In order to further improve power distribution efficiency, distribution reliability, service level, and information interaction, local power grids are built around key links such as power generation, transmission, substation, power distribution, electricity use, dispatch, and informatization, etc. The construction of “distribution automation” and “electricity information collection”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ตัวแปลงสัญญาณสำหรับอุตสาหกรรม    Switch ที่รองรับ POE    อุปกรณ์ต่อพ่วง    อุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิตอล Digital เป็นอนาล๊อก Analog    Support POE

QR Code

QR Code