สายสัญญาณส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดี่ยว (Dropwire)

CABLE STRUCTURE AND ELECTRICAL SPEC AT 20 C

หมวดหมู่: Accessories, สายสัญญาณ

รายละเอียด

สายสัญญาณส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดี่ยว (Dropwire)

สายสัญญาณส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดี่ยว (Dropwire)

– สายส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดียว (Dropwire) 2.5 Sqm.
– สายส่งระบบไฟฟ้าสำหรับภายนอกแกนเดียว (Dropwire) 1.5 Sqm.
– CABLE STRUCTURE AND ELECTRICAL SPEC AT 20 C

ดาวน์โหลดเอกสาร Specifiation ( ประเภทไฟล์ PDF, ขนาด 1.2MB)

 

สายเคเบิล(Cable)
คือ สายที่จะขนส่งสัญญาณหรือข้อมูลไปยังปลายทางที่ต้องการ ไม่ว่าจะส่งไปยังห้องใดห้องหนึ่งภายในสำนักงาน หรือขนส่งผ่านสายใยแก้วนำแสงในมหาสมุทรเพื่อไปยังปลายทางที่อยู่ต่างประเทศ เป็นต้น ความยาวของสายเคเบิลที่สามารถจะลากสายเพื่อใช้งานนได้ยาวสูงสุดถือเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละประเภทของสายเคเบิลที่เลือกใช้งานบนสภาพแวดล้อมนั้นๆ เช่น ใช้สายใจแก้วนำแสงเชื่อมโยงระหว่างตึกภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีระยะทางเป็นกิโลเมตร ในขณะที่จะใช้สายคู่บิดเกลียวเพื่อเชื่อมโยงภายในห้อง เป็นต้น และการอ่อนกำลังของสัญญาณจะเกิดขึ้นเมื่อได้เดินทางในระยะไกลๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้นมี เครื่องทวนสัญญาณ(Repeateer) ที่จะทำให้สัญญาเหล่านี้สามารถส่งทอดให้ไกลต่อไปได้อีก


สายสัญญาณกล้องวงจรปิด ,  สายเคเบิ้ล Cable ,  สายกล้อง CCTV ,  สำเร็จรูป ,  ผู้นำเข้าจัดและจัดจำหน่ายสายไฟ ,  ราคาถูก 

QR Code

QR Code