ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด FlexWATCH รุ่น SNVR-MV9

ราคาติดต่อฝ่ายขาย

For Smart NVR (MultiVender)

รายละเอียด

ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด FlexWATCH รุ่น SNVR-MV9

ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด FlexWATCH รุ่น SNVR-MV9  SNVR-MV9 For Smart NVR (MultiVender)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

QR Code

QR Code