ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด FlexWATCH รุ่น SNVR-FW3

ราคาติดต่อฝ่ายขาย

for Smart NVR (Flexwatch Only)

รหัสสินค้า: 157002 หมวดหมู่: ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด FlexWATCH

รายละเอียด

ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด FlexWATCH รุ่น SNVR-FW3

ซอฟต์แวร์กล้องวงจรปิด FlexWATCH รุ่น SNVR-FW3  SNVR-FW32 for Smart NVR (Flexwatch Only)

1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

QR Code

QR Code