กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน LPR Camera

กล้องตรวจจับป้ายทะเบียน LPR Camera (License Plate Recognition) วิเคราะห์ภาพจากวิดีโอ เพื่อประมวลป้ายทะเบียนรถที่จับภาพได้ และอ่านค่าออกมาเป็นเลขทะเบียน เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้มานั้นจะถูกนำไปใช้งานด้านต่างๆโดยสามารถกำหนด White List / Black Listได้ และช่วยให้สามารถตรวจจับและติดตามยานพาหนะได้ผ่านข้อมูลที่กล้องตรวจจับ เพื่อติดตามยานพาหนะที่ต้องสงสัยได้เร็วขึ้น ติดต่อเรา

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์