NVR & DVR

MG-NS3452

เครื่องบันทึกภาพ NVR 16 CH

N-9632H

เครื่องบันทึกภาพ NVR 32 CH

AHD-432HA

เครื่องบันทึกภาพ 32 CH ความละเอียด 1.3 MP 8 Sata HDD

N-N9616G

เครื่องบันทึกภาพ NVR 16 CH

AHD-432ZA

เครื่องบันทึกภาพ 32 CH ความละเอียด 1.3 MP 2 Sata HDD

MG-N1083

เครื่องบันทึกภาพ NVR 8 CH

N-9308H

เครื่องบันทึกภาพ NVR 8 CH

N-N9704K

เครื่องบันทึกภาพ NVR 4 CH

AHD-416ZA-T1

เครื่องบันทึกภาพ 16 CH ความละเอียด 2 MP

AHD-404F-5in1

เครื่องบันทึกภาพ   4 Ch 5in1

MG-N4167

เครื่องบันทึกภาพ NVR 16 CH

N-N416L

เครื่องบันทึกภาพ NVR 16 CH

AHD-408G-5in1

เครื่องบันทึกภาพ (DVR) รองรับ 5 ระบบ

N-N408L

เครื่องบันทึกภาพ NVR 8 CH

AHD-416G-5in1

เครื่องบันทึกภาพ (DVR)  รองรับ 5 ระบบ

AHD-404G-5in1

เครื่องบันทึกภาพ (DVR) รองรับ 5 ระบบ

AHD-416U 5IN1

DVR 16CH 1080N 5-IN-1 รองรับ AHD/TVI/CVI/CVBS/IP

MG-N4307

เครื่องบันทึกภาพ NVR 30 CH

N-N9632K

เครื่องบันทึกภาพ NVR

AHD-416F-5in1

เครื่องบันทึกภาพ  16Ch  5in1

AHD-404ZA

เครื่องบันทึกภาพ 4 CH ความละเอียด 2 MP

1 2 3