LIVE สด แจกรางวัล …วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. นี้ เวลา 14.00 น. พบกับโปรโมชั่นในงาน

Wowwww…….Wow….
LIVE สด แจกรางวัล
…วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. นี้
เวลา 14.00 น.

พบกับโปรโมชั่นในงาน
…สำหรับลูกค้าที่ติดตาม Facebook LIVE

ลุ้นรับ…ของรางวัล สุดพิเศษ…

แล้วพบกันในLIVE และ ในงานนะคะ