บริษัท เอ เอสดี ดิสทริบิวชั่น ได้เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ “ทอดผ้าป่าสามัคคี” ณ วัดบ้านธาตุจังเกา ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เอ เอสดี ดิสทริบิวชั่น ได้เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ “ทอดผ้าป่าสามัคคี” ณ วัดบ้านธาตุจังเกา ต.โนนปูน อ.ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย และเหล็ก สร้างบันได ศาลาหลังใหม่ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ด้วยยอดเงินบริจาค มูลค่า 50,000 บาท ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา สำหรับยอดรวมที่ได้รับบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 225,999 บาท ขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างบุญกุศลร่วมกัน ค่ะ