คุณรู้..เรื่องระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย..ดีพอหรือยัง?

คุณรู้..เรื่องระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย..ดีพอหรือยัง?

คุณรู้..เรื่องระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย..ดีพอหรือยัง?

ความรู้เรื่องกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

คุณรู้..เรื่องระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัย..ดีพอหรือยัง

1.สามารถแจ้งเตือนเมื่อภาพวีดีโอมีการดัดแปลง หรือแก้ไข
ในกรณีมีผู้ตัดต่อภาพ ที่ทำให้รายละเอียดของภาพเมื่อเทียบกับช่วงเวลานั้นๆเปลี่ยนแปลงไป ตัวโปรแกรมก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นว่า ภาพนี้มีการตัดต่อ

2.สามารถให้ความละเอียดในการบันทึกได้เช่นกันกับภาพปัจจุบัน
ปัจจุมีอุปกรณ์บันทึกภาพเป็นจำนวนไม่น้อยเลย เวลาที่จะแสดงภาพปัจจุบัน แล้วจะให้รายละเอียดภาพในระดับที่ยอมรับได้ แต่เวลาที่เรียกดูภาพที่บันทึกไว้ ภาพจะให้ภาพที่มีรายละเอียดต่ำทำให้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ อุปกรณ์บันทึกภาพที่ดีต้องสามารถบันทึกได้ละเอียดหรือใกล้เคียงกับภาพปัจจุบันมากที่สุด

3.ตั้งค่าการบันทึกได้เป็นอิสระต่อกันในแต่ละช่องสัญญาณ
มีประโยชน์ในกรณีที่ต้องการประหยัดพื้นที่ ในการบันทึกเพราะอาจมีบางพื้นที่ที่ไม่ต้องการความละเอียดมากนัก และรายละเอียดการเคลื่อนไหวที่มากนักจึงสามารถทำการบันทึกที่ความละเอียดต่ำได้ ส่วนพื้นที่สำคัญก็ทำการบันทึกที่รายละเอียดสูงได้อย่างอิสระต่อกัน

4.สามารถทำการส่งออกภาพ ออกไปเป็นหลักฐานได้ทั้งในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งได้
   การที่จะนำภาพไปเป็นหลักฐานในสมัยก่อนที่ทำการลงม้วนเทป เวลที่จะนำภาพออกไปเป็นหลักฐานนั้น ก็ต้องทำการยกม้วนเทปออกไป หรือไม่ก็ต้องนำอุปกรณ์มาถ่ายโอนข้อมูลเสียก่อน ซึ่งยุ่งยากมากๆ แต่เมื่อการบันทึกเปลี่ยนมาเป็นใช้ฮาร์ดดิสค์ เราก็ไม่ต้องถอดฮาร์ดดิสก์ออกไปส่งตำรวจ แต่เรามีวิธีการนำภาพออกไปเป็นหลักฐาน หรือที่เรียกในทางเทคนิคว่า การ Export การ Export ภาพนั้นสามารถจะทำได้เป็นทั้งแบบภาพนิ่ง และแบบภาพเคลื่อนไหว เมื่อทำการ Export ภาพแล้ว เราสามารถที่จะ เขียนข้อมูลเหล่านั้นลงบนอุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ ได้ อาทิเช่น SD – Card , DVD – R , CD – R , Flash Drive , DVD – RAM , Blue Ray Disc , External Hard Disk
ภาพวีดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถูก Export ออกมานั้น ก็ควรจะมีระบบป้องกันการตัดต่อ หรือหากมีการตัดต่อก็ควรจะมีข้อความแจ้งเตือน ว่าภาพวีดีโอนั้นได้มีการตัดต่อและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยระบบที่ดีควรใส่รหัสผ่านก่อนเปิดดูไฟล์ได้ด้วย

5.การตรวจจับวัตถุต้องสงสัยโดยการวิเคราะห์ภาพ ( Video Analytic )
นอกจากนี้ระบบ CCTV ที่ดีควรที่จะรองรับการแจ้งเตือน โดยไม่ใช้อุปกรณ์ตรวจจับอื่นเพิ่มเติมแต่ใช้ภาพที่ตรวจจับได้มาวิเคราะห์ซึ่งเรียกว่า Video Analytic หรือ VA , หรือ Content Analytic หรืออาจจะเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ผลิต แต่สากลแล้วเรียก VA , VA นั้นเป็นการพัฒนาที่สูงขึ้น VMD

6.สามารถตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ (VMD :Video Motion Detection)
การตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยใช้สัญญาณภาพนั้น มีประโยชน์เช่นเดียวกันกับการใช้ การแจ้งเตือนด้วยหน้าสัมผัส แม้ว่าจะแม่นยำสู้ไม่ได้ แต่ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะไม่ต้องเดินสายเพิ่มเติม

การตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังต่อนี้ คือ
1. กำหนดขนาดของวัตถุให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะตรวจจับ เช่นจะตรวจจับคน ก็ควรจะตั้งขนาดให้เหมาะสมกับขนาดของคน
2. กำหนดระดับความไวของการเคลื่อนไหวให้เหมะสมกับสิ่งที่ตรวจจับ
3. กำหนดพื้นที่

การตั้งค่าการตรวจจับการเคลื่อนไหว ประโยชน์ เช่น
1. แสดงตำแหน่งของกล้องนั้นๆ บนแผนที่
2. สั่งให้มีการบันทึกที่ความละเอียดสูงขึ้น
3. แจ้งเตือนไปยัง Email ที่ได้กำหนดไว้
4. สั่งให้กล้อง PTZ จับภาพไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ อาทิเช่น ในภาวะปกติกล้อง PTZ จับภาพตำแหน่งอื่นอยู่ แต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่ที่กำหนดไว้ เราสามารถที่จะกำหนดให้กล้อง PTZ จับภาพมายังตำแหน่งที่เกิดเหตุการณ์ได้ และเมื่อเกินเวลาการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้ก็สามารถทำให้กล้องกลับไปจับภาพตำแหน่งปกติได้
5. นำไปใช้สั่งให้ระบบบันทึกภาพเมื่อมีเหตุการณ์การบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ตรวจจับ เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
6. สั่งให้แสดงภาพของกล้องนั้นๆ ขึ้นมาบนหน้าจอ แม้ขณะนั้นจะทำการดูภาพจากกล้องอื่นอยู่ก็ตาม

7.สามารถตั้งตาราง และเวลาการบันทึกได้
เป็นการตั้งเวลาในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึก อย่างเช่น เพิ่มลดรายละเอียดของการบันทึก วันจันทร์– วันศุกร์ ที่เป็นเวลาปฏิบัติงาน จะให้ทำการบันทึกที่ความละเอียด 1280×960 หรือ SXGA ส่วนวันเสาร์– วันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุด ให้ทำการบันทึกที่ความละเอียด 352×288 หรือ ระดับ CIF เป็นต้น

8.สามารถรองรับการเรียกดูภาพบันทึกและภาพปัจจุบันไปพร้อมๆกันได้ และสามารถส่งออกภาพไปเป็นหลักฐานได้พร้อมกัน โดยไม่ทำให้การแสดงภาพปัจจุบัน และการบันทึกเกิดขัดข้อง
1. สามารถดูภาพปัจจุบัน
2. สามารถเรียกดูภาพบันทึก
3. สามารถส่งออภาพวีดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐาน

แนะนำคลิป video การใช้งาน ” อุปกรณ์ทวนสัญญาณไร้สาย IPC Router ” รุ่น N-IPWRS4S ยี่ห้อ ASCCTV

คลิป VDO แนะนำการ Playback หรือดูภาพย้อนหลัง สำหรับเครื่องบันทึก DVR HD-AHD

แนะนำคลิป video การใช้งานชุดคิทไร้สาย ASCCTV 2 ล้านพิกเซล

ASDCCTV   FlexWATCH    MagiC    Sunell    AScctv    ASIT    Edgehandler    กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ศูนย์บริการรับติดตั้งชุดกล้องวงจรปิดซีซีทีวี CCTV ขายระบบกล้องกันขโมยไร้สาย กล้องโทรทัศน์วงจรปิดซื้อที่ไหน กล้องไอพี  กล้องวงจรปิด   กล้องวงจรปิดราคาถูก cctv DVR NVR Series IP Smart Intelligent CMOS Recoder DVR CCTV IP Camera & Security Network กล้องวงจรปิด Thermal  ตรวจจับความร้อน อุณหภูมิ Thermal imager Camera กล้องถ่ายภาพความร้อน กล้องตรวจจับอุณหภูมิ Thermal Ipcam Thermal Network Camera อินฟราเรด  กล้องตรวจจับความร้อน อุณหภูมิร่างกาย คน สัตว์ เฝ้าระวังอันตราย หลักการทำงาน ระบบกล้องจับความร้อน มองทะลุกำแพง กล้องตรวจจับความร้อน thermal  CCTV Camera Security System
………………………………………………..
จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
ที่อยู่ : 23,25 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Tel : 02-451-1055 (สายอัตโนมัติ)
Fax : 02-451-1075
ID Line : @asd.co.th คลิกเพื่อแอดไลน์ line.me/ti/p/~@asd.co.th
Website : www.asd.co.th
E-mail : marketing@asd.co.th

สนใจสอบถามราคา หรือสมัครตัวแทนจำหน่าย ติดต่อฝ่ายขายได้ที่
– กรุงเทพ ปริมณฑล โทร : 092-281-3332
– ภาคกลาง โทร : 092-281-3338
– ภาคเหนือ โทร : 092-281-3339 – ภาคใต้ โทร : 092-281-2220
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร : 092-281-3332