การชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

1. เช็คสั่งจ่ายในนาม : บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

2. โอนเงินจ่ายในนาม : บริษัท แอดวานซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด รายละเอียดด้านล่าง

เมื่อท่านทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งเอกสารหลักฐานใบชำระเงินของท่านมาให้ทางบริษัท เพื่อทางบริษัทจะได้รับทราบและทำการตรวจสอบความถูกต้องและหากทางบริษัทได้ตรวจสอบแล้วจะเร่งดำเนินการให้ในทันที โดยท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินของท่านได้ตามข้อมูลได้ล่างนี้

02-451-1055 ต่อ 302  (กรณีที่ท่านโทรแจ้ง)
02-451-1075 (กรณีที่ท่านส่งเอกสารมาทาง Fax)
acasgasg1616@gmail.com (กรณีที่ท่านทำการ scan ส่งมาทาง e-mail)